Športne dejavnosti

Športne dejavnosti – vrhunski, kakovostni, rekreativni šport in šport mladih:

– športna diagnostika (meritve)
– priprava športnika
– svetovanje