Medicinske dejavnosti

Meritve gasilci
Preventiva in kurativa:

– preventivni zdravstveni pregledi
– medicinska in športna diagnostika
– specialistični pregledi
– zdravljenje
– fizioterapija, klinična in pozna rehabilitacija
– svetovanje