Raziskovanje in razvoj

measurement-1698856_1280

Raziskovanje in razvoj

Člani ekipe IMŠ precej svojega časa posvečamo razvoju stroke v svetu športa. Razvoj temelji na analizi dejanskega stanja in najpogostejših zdravstvenih težav, s katerimi se srečujejo tako vrhunski kot mladi tekmovalni športniki in uvajanju novih, znanstveno že dokazanih in/ali perspektivnih in inovativnih metod v vsakdan športnika – tako za doseganje boljših rezultatov kot tudi za preprečevanje poškodb in drugih zdravstvenih okvar, ki so povezane s športom. Del svoje razvojne dejavnosti usmerjamo tudi v projekte pod skupnim geslom »telesna aktivnost za vso populacijo«. Mnogo naših del nosi strokovne in znanstvene temelje za priporočila in smernice na področju medicine in športa.

Pri delu sodelujemo z različnimi domačimi in tujimi strokovnimi in znanstvenimi ustanovami kot so Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Slovensko združenje za medicino športa, Univerza na Dunaju, Univerza v Amsterdamu, Evropsko združenje za medicino športa, Svetovno združenje za medicino športa, idr.