Merjenje gibljivosti

Gibljivost je sposobnost izvedbe giba z največjo amplitudo. Pomembna je za funkcionalno, varno, učinkovito in estetsko gibanje tako v vsakodnevnem življenju kot tudi pri izvajanju športnih aktivnosti. 

Omejena gibljivost se odraža v razvoju mišičnih asimetrij, slabi telesni drži, večji pojavnosti poškodb, pojavu bolečine med izvajanjem telesne aktivnosti ter v izvedbi nefunkcionalnega in neekonomičnega gibanja. Omejena gibljivost telesnega segmenta je značilna tudi po rehabilitaciji poškodbe.

Na IMŠ Inštitutu za medicino in  šport izvajamo meritve pasivne in aktivne gibljivosti. Pasivno gibljivost merimo s postopkom goniometrije, pri kateri z merilnim instrumentom goniometrom po standardiziranih merilnih protokolih izmerimo obseg giba določenega telesnega segmenta. Aktivno gibljivost merimo s standardiziranimi funkcionalnimi testi. Meritve gibljivosti so primerne za vrhunske športnike, rekreativne športnike ter za ljudi po rehabilitaciji poškodbe. Na podlagi rezultatov začetnih meritev vam nato pripravimo ustrezen intervencijski program, katerega učinkovitost nato preverimo s končnimi meritvami. 

Za dodatne informacije o vadbi in prostih terminih pokličite na 030 478 652 ali pišite na elektronski naslov vadbaims@gmail.com