Želite optimizirati trening vaših igralcev?

Sistem Firstbeat nudi številne kakovostne možnosti. S poznavanjem zahtev športne panoge lahko optimalno zastavimo trening tako, da z manj naredimo več in ob enem poskrbimo, da je trening bolj varen.

Za vsako uspešno ekipo se skriva načrtovano in strokovno vodenje. Natančno načrtovanje obremenitev in regeneracijskih faz, na podlagi poznavanja specifičnih zahtev športa ter sprotno spremljanje stanja športnikov so dejavniki, ki so izrednega pomena in se ne smejo prepustiti naključju.

Kaj je firstbeat in kako deluje

Firstbeat sports je sistem za spremljanje srčne frekvence – plod raziskav vodilnih znanstvenikov na področju fiziologije športa, psihofiziologije in na področju delovanja avtonomnega živčnega sistema z metodo beat-to-beat, ki omogoča merjenje časovnega intervala med dvema sistoličnima fazama srca. Merimo lahko več športnikov (do 100) hkrati na razdalji do 400 m.

S pomočjo računalniškega programa podatke sprejmemo, jih analiziramo in podamo povratno informacijo.

S Firstbeat sistemom lahko dobimo odgovore na številna vprašanja:

Ali so igralci dovolj regenerirani?

Firstbeat quick recovey test (QRT) nam s pomočjo frekvence srca v mirovanju in njene variabilnosti (HRV) pomaga določiti stopnjo pripravljenosti na proces treninga ali tekme. S tem pristopom lahko igralce dobro zavarujemo pred pojavom pretreniranosti, ob enem pa določimo, kateri igralec je pred tekmo v (ne)primernem stanju za nastop.

Ali veste kakšen napor predstavlja vadba ali tekma?

Z algoritmi v programu, lahko že zelo natančno preko srčne frekvence športnika določimo trening efekt (TE), EPOC in trening impulz (vsi kazalci imajo podobni namen), ki nam objektivno povedo, kakšen napor za igralca povzroča določen trening ali tekma. Ugotovimo lahko tudi, ali se tekmovalec pri dani obremenitvi giblje v aerobnem ali anaerobnem področju in temu individualno prilagodimo trening.

Bi radi objektivno in hitro ocenili značilnosti igralne pozicije in obremenitve igralcev na treningu ali tekmi?

S firstbeat tehnologjo lahko spremljamo več igralcev hkrati. Zato lahko med treningom ali tekmo preko kazalcev, kot so srčna frekvenca, EPOC, TRIMP in TE, določimo obremenitev in napor igralcev na določeni poziciji. To nam pomaga pri določanju izkoristka potenciala igralcev in strateškemu načrtovanju igre.

Želite ugotoviti splošno zmogljivost vaših igralcev?

S pomočjo številnih športno specifičnih terenskih testov, je moč ceniti nivo splošne vzdržljivosti pri posamezniku. Z metodo določanja defleksije srčne frekvence predvidimo anaerobni prag, določimo maksimalno srčno frekvenco in preko algoritmov, ki so jih odkrili znanstveniki grobo ocenimo maksimalni privzema kisika ter EPOC (kisikov dolg), kar nas zanima predvsem v pripravljalnem obdobju treninga, ko je v ospredju telesna priprava ekipe.

 

Ne prepustite se naključju in pokličite naše strokovnjake, ki vam bodo znali pomagati.