Svečana podelitev plakete za sklenitev sodelovanja na področju olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov

Ob priliki sklenitve sodelovanja na področju Olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov med Olimpijskim komitejem Slovenije in Inštitutom za medicino in šport smo se zbrali na tiskovni konferenci, z namenom predstavitve sodelovanja širši športni javnosti.

Športnik namreč za svojo profesionalno športno pot potrebuje okolje in sodelavce, ki mu na njegovi poti stojijo ob strani in nudijo maksimalno podporo, ko jo le ta potrebuje. Enako velja tudi za vodenje in oskrbo njegovega zdravstvenega stanja, saj najvišje rezultate lahko dosegajo le zdravi in nepoškodovani oziroma redko poškodovani športniki.

Preventivno vodenje je zato temeljnega pomena, saj lahko uspešno preprečujemo stanja kot so kronična utrujenost ali celo sindrom pretreniranosti, preprečimo pa lahko tudi do 50 % poškodb. V primerih, ko poškodbe ni moč preprečiti, pa sta hitra diagnostična in terapevtska obravnava bistvenega pomena. Pri tem je pomembno medsebojno sodelovanje različnih strokovnjakov, tako trenerja in klubskih strokovnjakov, kot zdravnikov, fizioterapevtov, kineziologov, nutricionistov in drugih.

Zato je skupina strokovnjakov, ki po znanju in izkušnjah na področju medicine športa v Sloveniji sodijo v sam vrh, pred tremi leti ustanovila Inštitut za medicino in šport (IMŠ) in povezala različna področja, ki jih športnik potrebuje na svoji poti.

Foto: Vesna Videnovič