Petra Zupet na 5. konferenci medicine in športa Medica 2017

Konferenca medicine in športa Medica, ustanovljena leta 2013, je največji sejem s področja medicine v Evropi z okoli 130.000 obiskovalcev in 5.000 predstavnikov. 5. konferenca medicine in športa Medica je potekala med 14. in 15. novembrom 2017 v Düsseldorfu v Nemčiji.

Konferenca je uveljavljena kot vodilna med-disciplinska seja za izmenjavo idej med mednarodnimi strokovnjaki na področju športne medicine, profesionalnimi športniki, športnimi tehnologi ter industrijo športa in medicine. Konferenca spodbuja izmenjavo novih formatov, športno-medicinskih terapij in inovativnih izdelkov za preventivo, okrevanje in skrb za zdravje.

Na konferenci je med 26. strokovnjaki s področja medicine in športa predavala tudi doc. dr. Petra Zupet z inštituta IMŠ.