Nadzorovanje astme z vadbo

Astma je kronična bolezen dihalnih poti, ki se v zadnjih desetletjih zaradi razvoja modernega življenjskega sloga ter vse večje onesnaženosti mest opazno povečuje. Na svetu naj bi za astmo bolehalo okoli 300 milijonov ljudi, do leta 2025 pa naj bi število novih astmatičnih bolnikov naraslo za kar 100 milijonov.

Za astmo je značilno vnetje dihalnih poti. Ta zmanjšuje njihov premer ter s tem omejuje pretok zraka med dihanjem. Izraža se z astmatičnimi simptomi kot so oteženo dihanje, zadihanost (dispneja), dražeč kašelj, sopenje, piskanje, tiščanje v prsih ter celo pojav akutnih astmatičnih napadov. Simptomi se navadno poslabšajo ob povečani koncentraciji različnih alergenov v zraku, ob vdihovanju mrzlega zraka ter ob izvajanju intenzivnejše telesne aktivnosti.

Veliko astmatikov se zaradi strahu pred poslabšanjem astmatičnih simptomov in pred pojavom neprijetnega astmatičnega napada, izogiba športnim aktivnostim. Vendar pa številne študije dokazujejo, da ravno ukvarjanje s športom pozitivno vpliva na zdravljenje astme.

Na Inštitutu za medicino in šport se, v okviru projekta Vadba na recept, zavzemamo za večjo vključenost astmatikov v vadbene programe ter jih podpiramo pri izvajanju telesne aktivnosti. Vadba poteka 2 do 3x tedensko v majhnih skupinah pod strokovnim nadzorom diplomiranega kineziologa. Vadbeni program je primeren za astmatične bolnike in je sestavljen v skladu s priporočili EFSMA (European Federation of Sports Medicine Associations). Ta je individualno prilagojen vsakemu posamezniku posebej. Takšna vadba zmanjša možnosti za pojav astmatičnih napadov kot tudi verjetnosti za poslabšanje astmatičnih simptomov med samim izvajanjem telesne aktivnosti. Bolnik se med vadbo pod strokovnim nadzorom počuti povsem varno.

Vadba pozitivno vpliva na astmo saj:

  • zmanjšuje jakost astmatičnih simptomov;
  • povečuje število dni z odsotnostjo astmatičnih simptomov;
  • izboljšuje moč respiratornih mišic in diafragme;
  • povečuje nadzor nad dihanjem;
  • izboljšuje motorične spodobnosti;
  • izboljšuje psihofizično počutje ter
  • zmanjšuje uporabo zdravil.

Pravilno načrtovana, izvedena in nadzorovana vadba ni omejitveni dejavnik za nastanek astme, ampak lahko celo pripomore k manjši uporabi bronhodilatornih zdravil, ima številne pozitivne učinke na zdravje ter izboljšuje kvaliteto življenja astmatikov.

Avtorica: Vesna Wolf, dipl. kin.