Kratka predstavitev IMŠ-ja

Inštitut za medicino in šport (IMŠ) je ustanovila skupina strokovnjakov, ki po znanju in izkušnjah na področju medicine dela, prometa in športa, diagnostike in zdravljenja v Sloveniji sodijo v sam vrh. Svoje izkušnje in znanje želijo na enem mestu posredovati naprej vsem tistim, ki se ukvarjajo s športom ali z aktivnostmi, ki zahtevajo večje fizične napore in si tega znanja želijo ali ga pri svojih dejavnostih potrebujejo kot preventivo ali kurativo. IMŠ je organiziran tako, da nudi delno ali celostno oskrbo na področju medicine dela, prometa in športa, ortopedijo, kardiologijo, fizioterapijo in pozno rehabilitacijo, športno diagnostiko, psihologijo in prehransko svetovanje.

IMŠ pri svojem delovanju uveljavlja model projektnega pristopa »VEM« (vse na enem mestu), ki temelji na interdiciplinarni in celostni obravnavi vsakega, ki želi poskrbeti zase preventivno ali zaradi lajšanja oziroma odprave že obstoječih težav. Ta način dela povezuje in usmerja strokovnjake različnih področij h kakovostnejši obravnavi pacienta.

Strokovno – znanstvena ekipa IMŠ (zdravniki, psihologi, fizioterapevti, kineziologi, kondicijski trenerji, strokovnjaki za prehrano) je v Sloveniji edina tovrstna skupina posameznikov, ki se povezuje in dnevno sodeluje pri obravnavi posameznika.

Osnovne dejavnosti, ki jih izvaja IMŠ so:

1. Medicinske

 • preventiva in kurativa (preventivni zdravstveni pregledi, PZP),
 • izdajanje spričeval o zdravstveni zmožnosti,
 • medicinska in športna diagnostika,
 • specialistični pregledi,
 • zdravljenje,
 • fizioterapija, klinična in pozna rehabilitacija ter
 • svetovanje.

2. Športne

 • vrhunski, kakovostni, rekreativni šport in šport mladih,
 • športna diagnostika (meritve),
 • priprava športnika,
 • svetovanje.

3. Raziskovanje in razvoj

4. Strokovna izpopolnjevanja

 

Vas zanima? Več informacij dobite na info@i-ms.si ali po telefonski številki 030 603 545.