Kaj je kineziologija?

Morda je tudi že vam prišla na uho beseda »kineziologija« in niste vedeli kaj to je?

Na splošno gre za vedo o gibanju (grško beseda kinesis pomeni gibanje), ki ga proučuje iz fiziološkega, biomehanskega in psihološkega vidika ter temelji na znanstvenih spoznanjih. Kineziologija je v akademskih krogih dobila veljavo v 60-ih letih. Pred tem se je uporabljal termin študij telesne kulture, ki sega nazaj v čase sokolskega gibanja. Študij kineziologije v tujini ni novost in velja za enega izmed bolj perspektivnih, ponekod je poklic kineziologa vključen v zdravstveni sistem. Pri nas se je univerzitetni bolonjski program začel izvajati na Fakulteti za Šport leta 2009, doktorski študij kineziologije pa se izvaja že dalj časa. Hkrati je program na voljo tudi na Primorski univerzi.

Kineziolog je visoko kvalificiran kader, izobražen za načrtovanje, organizacijo, in izvajanje programov vadbe z različnimi skupinami ljudi.

Poznavanje širokega spektra športov in usposobljenost za uporabo sodobnih vadbenih ter znanstveno – raziskovalnih tehnologij, omogoča kineziologu zraven znanstveno raziskovalnega dela analizo gibanja,  na podlagi česar lahko načrtuje, organizira in izvede program telesne priprave pri določenem športu, kot tudi pri programih rekreativnih športnikov in ostalih populacij. Zaradi poznavanja zakonitosti in potreb otrok in mladostnikov ter didaktičnih načel se lahko vključuje tudi v vadbo otrok. Starejše osebe, osebe z nekaterimi kroničnimi boleznimi in osebe z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami ter osebami z okvarami in/ali poškodbami gibal so takšne skupine ljudi, ki potrebujejo strokovno vodeno vadbo. Kineziolog je usposobljen vadbo prilagoditi njihovim sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Med te specifične populacije sodijo tudi nosečnice, osebe s posebnimi potrebami in invalidi.

Področje kineziologije je skratka zelo široko in interaktivno, saj se povezuje z znanjem medicine, psihologije,  dietetike, fizioterapije, biomehanike, fizike, antropologije, sociologije itd … in ni omejeno samo na delo z ljudmi.

Usposobljenost za iskanje novih virom znanja na strokovnem in znanstvenem področju je kineziologovo najmočnejše orožje. Slednje mu omogoča povezovanje teoretičnih spoznanj s prakso.

Na inštitutu za medicino in šport trenutno izvajamo sledeče kineziološke storitve, pri katerih sodelujejo tudi ostali strokovnjaki ekipe:

  • Kineziološke meritve (meritve z naprednimi tehnološkimi sistemi (plošča za merjenje sil reakcije podlage, tenziomiografija, dinamometrija, telemetrijske meritve napora pri ekipnih športih s sistemom Firstbeat, merjenje telesne sestave idr.)
  • Vadba poškodbi (pozna rehabilitacija po akutnih ali kroničnih poškodbah)
  • Vadba na recept (vadba za nekatere kronične nenalezljive bolezni in stanja, kot so: metabolični sindrom, bolezni srca in ožilja, astma, bolečina v spodnjem delu hrbta, osteoporoza in drugo z vmesnimi meritvami funkcionalnih sposobnosti in kazalcev zdravja)
  • Vadba za nosečnice
  • Telesna priprava v vrhunskem športu

Avtor prispevka: Aljaž Valič, dipl. kin.

 

Inštitut za medicino in šport
Cesta na Poljane 24
1000 Ljubljana
E-pošta: info@i-ms.si
Telefon:+386 30 603 545
(naročanje pon-pet od 8.00 do 15.00)