Strokovnjaki

Vesna Wolf, dipl. kin.

Vesna Wolf Vesna Wolf je zaključila dodiplomski univerzitetni študijski program Aplikativne kineziologije na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli. Že tekom študija si je dragocene delovne izkušnje pridobivala z vodenjem vadb za otroke in starostnike, vodenjem vadb v podjetjih ter vodenjem pilatesa. Področja njenega delovanja so preventiva, pozna rehabilitacija, vadba za nosečnice, vadba starejših oseb ter vadba oseb s kroničnimi obolenji. Opravljen ima tudi tečaj klasične masaže, tečaj kineziotapinga ter licenco za vaditeljico pilatesa. V sklopu projekta Vadba na recept je izvedla študijo primera ter izsledke raziskave tudi predstavila na konferencah z mednarodno udeležbo »Zdravje delovne aktivne populacije« v Portorožu ter 10. študentski konferenci »Javno zdravje« v Ljubljani. Vesna študij nadaljuje na dodiplomskem študijskem programu Fizioterapije na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika.