Strokovnjaki

Saša Zupanič, dipl. fiziot.

Diplomirana fizioterapevtka, ki je že v času študija veliko delala na področju
lokomotorne fizioterapije. Pot jo je vodila od dela z otroci preko ABC šport, kjer
je skrbela za motorično razvijanje predšolskih otrok, tako do obravnavanja
bolnikov z mišično distrofijo. Svojo pot fizioterapije nadaljuje na ortopedskem in
športnem področju, kjer veliko dela z ambulantnimi pacienti ter športniki vseh
panog. Njen pristop je celostna obravnava pacienta, ki zagotavlja uspešno
rehabilitacijo. Svoje strokovno znanje neprestano nadgrajuje z dodatnimi
izobraževanji in strokovnimi srečanji.