Strokovnjaki

Matej K. Kokot, dr. med.

Matej K. Kokot je zdravnik medicine športa. Leta 2015 je na evropskem združenju za medicino športa postal certificiran za zdravnik za uvajanje telesne aktivnosti na recept. Sam je še vedno redno aktiven rekreativni športnik. V sodelovanju s Katedro za družinsko medicino, Zdravstvenim zavodom Revito (ambulanta družinske medicine), Olimpijskim komitejem Slovenije in IMŠ poskuša povezati zdravstveno in kineziološko obravnavo na primarnem (zunajbolnišničnem, preventivnem) nivoju.

Matej K. Kokot je vabljeni predavatelj na katedri za družinsko medicino in na strokovnih srečanjih s področja zdravstvenih učinkov telesne vadbe. Od 2015 del ekipe IMŠ, zadolžene za preventivo športnih poškodb, zlasti na področju nogometa in športa mladih. Prav tako pa je del raziskovalne ekipe IMŠ.