Strokovnjaki

Janja Lavbič, dipl. kin.

Janja Lavbič je zaključila prvo stopnjo univerzitetnega programa Aplikativna kineziologija na Fakulteti za vede o zdravju. Med  študijem je pridobila veliko praktičnega znanja. Sodelovala je pri preventivnih zdravstvenih pregledih kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije in vodila program gibalnih dejavnosti za predšolske otroke. Po končanem študiju je svoje primarno delo pod okriljem Inštituta za medicino in šport Ljubljana ter Zdravstvenega zavoda Revita posvetila vodenju usmerjene vadbe za zdravljenje in preprečevanje številnih obolenj in se usmerila tudi v izvajanje vadb za nosečnice.  Njeno področje dela je prav tako področje športne diagnostike, ki vključuje obravnavo športnika z različnimi diagnostičnimi napravami. Sodeluje na številnih mednarodnih kongresih s svojimi prispevki. V letu 2019 se je udeležila evropskega in svetovnega prvenstva v športni gimnastiki kot maserka slovenske gimnastične reprezentance. Študij nadaljuje na drugi stopnji programa Aplikativna kineziologija.