Strokovnjaki

Janja Lavbič, dipl. kin.

Janja Lavbič je zaključila prvo stopnjo univerzitetnega programa Aplikativna kineziologija na Fakulteti za vede o zdravju. V sodelovanju s fizioterapevti na področju rehabilitacije in preventive je pridobila veliko praktičnega znanja. Sodelovala je pri preventivnih zdravstvenih pregledih kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije in vodila program gibalnih dejavnosti za predšolske otroke. Opravila je tečaj klasične masaže telesa in kineziotapinga. Pod okriljem Inštituta za medicino in šport Ljubljana ter Zdravstvenega zavoda Revita, v sodelovanju z Evropskim in Slovenskim združenjem za medicino športa, vodi program usmerjene vadbe za zdravljenje in preprečevanje številnih obolenj. Študij nadaljuje na drugi stopnji programa Aplikativna kineziologija.