Strokovnjaki

izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

Izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med, je od leta 2006 specialistka javnega zdravja in doktorica znanosti s področja epidemiologije. Več kot 10 let je zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana, od leta 2006 je vodja enote za Epidemiologijo, kjer na podlagi podatkov Registra raka Republike Slovenije ter registrov organiziranih presejalnih programov za raka ZORA in DORA usmerja in izvaja poglobljene epidemiološke raziskave z namenom pojasnitve stanja, tako o zbolevnosti za rakom, časovnih trendih, prostorski razporeditvi, preživetju bolnikov z rakom, uspešnosti presejalnih programov, idr.

O spoznanjih sproti obvešča laično in politično javnost, sistematično objavlja v revijah z IF in kot glavni govornik predava na mednarodnih konferencah. Dodatno se je izpopolnjevala na podiplomskem študiju in številnih tečajih v tujini in domovini, ne le s področja epidemiologije in javnega zdravja, pač pa tudi s področja statistike, informacijskih tehnologij in projektnega vodenja. Je univerzitetna profesorica in mentorica pri magistrskih, doktorskih in specialističnih nalogah. Kot članica organizacijskega odbora je sodelovala pri organizaciji več znanstvenih in strokovnih sestankov, tudi na mednarodni ravni.