Strokovnjaki

doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg.

Dr. Zupet je diplomirala tako na Medicinski fakulteti (MF), kot tudi na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, nato pa je opravila specializacijo medicine dela, prometa in športa z usmeritvijo v medicino športa, na MF pa je tudi doktorirala.

Dr. Zupet ima več kot 15 let kliničnih izkušenj na področju zdravstvene oskrbe športnikov. Je vodja zdravstvene službe HZS, reprezentančna zdravnica VZS in GZS, vodja zdravstvenih služb na različnih svetovnih in evropskih prvenstvih ter množičnih športnih prireditvah.

Bila je vodja zdravstvene službe slovenske reprezentance na OI v Londonu in Evropskih igrah v Bakuju. Bila je tudi predsednica delovne komisije Ministrstva za zdravje za pripravo strokovnih smernic preventivne zdravstvene oskrbe športnikov v Sloveniji, aktivno pa sodeluje tudi v Evropskem združenju za medicino športa (EFSMA) kot soavtorica priporočil »Exercise Prescription for Health« in vodja EFSMA projekta spletne strani www.efsma-scientific.eu in spletne aplikacije »Expert Support«.

Je vodja ali članica različnih združenj in strokovnih teles, npr. predsednica Združenja medicine športa Slovenije, članica Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra pri OKS, članica Medicinske komisije Gorske reševalne zveze Slovenije, članica komisije za razvoj Svetovnega združenja za medicino športa, predstavnica Zdravniške zbornice v Multidisciplinary Joint Comittee on Sports Medicine idr.

Dr. Zupet svoje izkušnje in znanje prenaša na mlajše kot redna predavateljica na FVZ UP, na programu Aplikativna kineziologija, na usposabljanjih OKS in nacionalnih panožnih športnih zvez in kot (vabljena) predavateljica na različnih mednarodnih simpozijih, kongresih in seminarjih (FIMS, EFSMA idr.).